Zapraszamy do udziału w bezpłatnych Warsztatach Edukacyjnych dotyczących diagnostyki
i leczenia zaawansowanego raka piersi.

KOMITET NAUKOWY:

  • dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
  • dr n. med. Aleksandra Łacko

 

10.03.2020 

Centrum Konferencyjne
Paris, ul. Romanowskiej 2

Program wydarzenia

zobacz

Wtorek 10.03.2020

}

17:30-18:00 Rejestracja uczestników

}

18:00 – 18:20 Palbocyklib w leczeniu kobiet z przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2- w oparciu o doświadczenie w praktyce klinicznej

dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka

}

18:20 – 18:40 Znaczenie biologiczne i diagnostyka mutacji BRCA w raku piersi

dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka

}

18:40 – 19:00 Rozliczanie Programu Lekowego

Izabela Obarska

}

19:00 – 19:20 Najnowsze wytyczne leczenia raka piersi po St. Gallen International Breast Cancer Conference

dr n. med. Aleksandra Łacko

w

19:20 – 19:30 Dyskusja

19:30 Zakończenie, kolacja

Z

REJESTRACJA

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach

marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.