Zapraszamy do udziału w bezpłatnych Warsztatach Edukacyjnych dotyczących diagnostyki
i leczenia zaawansowanego raka piersi.

KOMITET NAUKOWY:

Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii,

ul. Strzałowska 22 

Program wydarzenia

zobacz

Czwartek

}

14:00-14:30 Rejestracja uczestników

}

14:30 – 14:50 Palbocyklib w leczeniu kobiet z przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2- w oparciu o doświadczenie w praktyce klinicznej

– 

}

14:50 – 15:10 Znaczenie biologiczne i diagnostyka mutacji BRCA w raku piersi

}

15:10 – 15:30 Rozliczanie Programu Lekowego

}

15:30 – 15:50 Najnowsze wytyczne leczenia raka piersi po St. Gallen International Breast Cancer Conference

w

15:50 – 16:00 Dyskusja

Z

REJESTRACJA

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach

marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.